INSPIRATION

Från dröm till Verklighet

Thérese Neaimé inleder Retreat helgen med att dela sin Version.

”Jag tror att livet handlar om att bli den bästa versionen av oss själva. Att följa en väg till excellence kan vara svårt, men att inte göra det skrämmer mig ännu mer. ”

Därför begränsade Therése sig aldrig till att vara ”bara” en sångare, en skådespelerska eller en talare. När hon känner sig kallad att prova något nytt, åtar sig hon utmaningen helhjärtat. “Uppenbarligen är talang viktig”, förklarar Therése, “men arbetsetik, tro på sig själv och en positiv attityd är ännu bättre förutsägare för en persons framgång i livet.”

”Fråga så kanske du får! Våga och du kommer att vinna! ”Säger Therése. “Jag tror verkligen att om du verkligen vill inspirera andra, måste du ha varit genom resan själv.”

I sitt samtal “Från dröm till verklighet” berättar hon sin personliga historia. Berättelsen om en liten flicka som trodde att hon inte kunde sjunga som blev en respekterad konstnär, som gjorde sitt liv och gjorde vad hon alltid ville göra. Theréses mål är att inspirera människor, vare sig det är genom konstnärligt uttryck eller motiverande talande.
Sångersångförfattarens musik kombinerar Theréses svenska och libanesiska arv till en Scandipop / arabisk pop-hybrid som har kartlagt över hela världen.

                        Kontakt: therese@rekoretreat.online