HOLISTISK COACHING

Maximera dig med Miss Lopez. Hitta verktyg för din personliga holistiska utveckling.

Isabel Lopez, SU beteendevetare, holistisk coach med egen Youtube kanal @Miss Lopez och online kurs erbjuder dig de kunskaper du kommer att behöva för att växa holistisk inom mänskligt växande. Under helgen komprimeras vissa delar av kursinnehållet för att du ska få inblick i dig själv.

Mer information om Miss Lopez kanaler se här: YOUTUBE & BLOG

                                                                 Kontakt:   isabel@rekoretreat.online

 

 

Emotionell Intelligens by Miss Lopez